Folkehelsealliansens vårmøte

Folkehelsealliansen i Trøndelag inviterte til VÅRMØTE 24. mars  på Campus Røstad, Nord universitet, Levanger.

Første del av programmet er viet kunst og helse. Verdens Helseorganisasjon (WHO) slår fast at kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse, som tilskuer og deltaker. Kan medvirkning i kunstproduksjoner gi oss tilgang til andre stemmer og fortellinger som utvider vår forståelse av hverandre og de fellesskap vi inngår i?

Opplev forestillingen "Hvordan har du det", en teaterundersøkelse av det å være menneske i «koronaens tid», av gruppen Sir Grand Lear

Kintsugi-prosjektet, deltakelse og fotografi i Brynhild Bye-Tillers kunstnerskap

Fra tilskuer til deltaker - en samtale om kunst og helse

v/ Wenche Torrissen, professor i teatervitenskap ved Høgskulen i Volda og

Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg

Ingvild Rømo Grande, scenekunstkompaniet Sir Grand Lear

Brynhild Bye-Tiller, kunstner og fotograf

Marit Stranden, daglig leder i Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg

Den psykiske helsen på tur ut av en pandemi v/ Steinar Krokstad, leder i Folkehelsealliansen i Trøndelag

Frivillighetens år – dugnad for økt deltakelse v/ Line Nordkvelle, rådgiver ungdom og frivillighet i Trøndelag fylkeskommune.

Hvordan ta i bruk ABC-rammeverket og Hodebra-kampanjen på ulike arenaer?

Erfaringer fra alliansepartnere

Hyggelige treff og lunsj med gode kolleger

Det er ingen grunn til å være på hjemme- eller bortekontoret denne dagen 😊 Husk at du styrker din psykiske helse ved å gjøre noe aktivt, sammen med  andre og noe som er meningsfylt for deg!

Meld deg på via denne linken

Se alle artiklerSe alle artikler