Frivillighetens år

I hele 2022 skal vi feire frivilligheten - Norges største lagarbeid - og få enda flere med på laget. ABC Hodebra er basert på frivilligheten som drives av medlemmene i Folkehelsealliansen i Trøndelag og vi vil øke synligheten av ABC i Trøndelag og landet for øvrig gjennom året.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det skal skal markeres fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i både fysiske og digitale arrangementer. Vi gleder oss til å feire frivilligheten. Uten den stopper Norge opp!

Bli med og feire Norges viktigste lagarbeid!

Foto hentet fra Frivillighetens år.

Overordnede mål med Frivillighetens år 2022:

  • Få flere nye med i frivilligheten!
  • Gjøre flere arenaer tilgjengelige!
  • Skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet

LES MER PÅ FRIVILLIGHETENS ÅR

Se alle artiklerSe alle artikler