Hva er ABC ?

ABC er et kunnskapsbasert rammeverk som fremmer mental sunnhet i hele befolkningen.

Helse bygges gjennom alt som gir god livskvalitet, glede, mestring og mening i hverdagen. ABC står for Act, Belong, Commit og er utviklet for å fremme helsekompetanse om mental sunnhet i hele befolkningen ved å inspirere til å gjøre aktive valg for en god psykisk helse.

ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark og formet videre i Norge bl.a. av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus. På nettstedet abcmentalsunnhet.no. finner du gode forskningsbaserte artikler om hvorfor ABC virker. ABC-satsingen i Danmark har  laget boken ABC for mental Sundhed, - mental sunnhedsfremme for alle, som presenterer bakgrunn, kunnskapsgrunnlag, erfaringer, eksempler og forskning fra sin nasjonale satsing.

ABC Hodebra virker med tre enkle grep:

Aktivt symbol

Gjør noe aktivt
ACT

Hvis du holder deg aktiv, vil du føle deg gladere. Det blir også lettere å håndtere hverdagens utfordringer.
Å være i aktivitet er Hodebra!

Hvorfor virker det?
Forskning viser, er at mennesker, som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og åndelige aktive, har bedre mental sunnhet enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive, føler vi oss gladere, og vi håndtere lettere de dagligdagse utfordringene. Dessuten kan det lindre psykiske lidelser såsom angst og depresjon.

Sammen-symbol

Gjør noe sammen
BELONG

Når du er med på sosiale aktiviteter og bygger gode relasjoner til andre, så gir det en følelse av å høre til. Å være en del av fellesskapet gir støtte i hverdagen.
Å engasjere seg er Hodebra!

Hvorfor virker det?
Det er avgjørende for vår psykiske helse at vi har en følelse av å hører til og er en del av et fellesskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansene for å bli kjent med nye mennesker, og dermed bli en del av et felleskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til å klare de utfordringene, som livet rommer. I et fellesskap er det lettere å få støtte.

Meningsfylt symbol

Gjør noe meningsfylt
COMMIT

Å jobbe for en god sak (frivilligheten f.eks) gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!

Hvorfor virker det?
Å gi seg selv utfordringer, og nå sine mål, selv de små målene, gir en følelse av å ha utretta noe og en sterkere selvfølelse, Alt dette er viktig for at vi skal ha god psykisk helse. På samme måte har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre, samt bidrag til fellesskapet en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og formål i livet.

Hva er mental sunnhet?

Å være mental sunn betyr at du for det meste har det godt med deg selv og livet ditt, og at du fungerer godt i hverdagen i samspill med andre. Man nyter de enkle tingene i livet, føler seg optimistisk med hensyn til fremtiden og er interessert i det som skjer rundt en.

Å være mentalt sunn betyr også at man er i stand til å håndtere alminnelige problemer og begivenheter som oppstår i løpet av livet – med hjelp fra venner og familie, når det er nødvendig. Gode venner gjør gode perioder i livet bedre samt at man holder ut i dårlige tider.

Det vi gjør for å holde oss fysisk sunne, som for eksempel å være fysisk aktive, spise sunt og kun drikke alkohol i moderate mengder, er også bra for den mentale helsen.

Mental sunnhet handler også om å kunne finne ro og å gi seg selv lov til ikke å delta på aktiviteter hvis det blir for mye.  Det er svært individuelt hvor mye hver og en av oss orker å være med på og bidra. Det er en god idé å prioritere å legge vekt på de aktivitetene man føler gir positiv energi.
Det er viktig å være åpen om hvordan vi har det. Å kunne snakke om følelser, gleder og frustrasjoner er en enorm hjelp i hverdagen. Forsøk å svare ærlig når noen spør hvordan du har det, og spør også om hvordan andre i din omgangskrets har det.

Trenger du å snakke med noen?Her er noen hjelpetjenester.

Ønsker du å engasjere deg i frivilligheten så kan du sjekke noen av disse sidene:
På frivillig.no finner du oversikt over alle frivillige lag og organisasjoner som trenger frivillige til å bidra. Enten det handler om å ta med eldre ut på sykkeltur, lage aktiviteter for barn, eller bidra til å registrere fiske- og badeplasser i Vestfold.

Frivillig.no

Frivillighetnorge.no