Hvordan komme i gang med
HODEBRA?

Vi har alle en fysisk helse og en psykisk helse å ta vare på. Hodebra angår derfor hele befolkningen, fra de unge til de eldre på alle arenaer, enten det er skole, fritid, jobb eller i nærmiljøet.  Å finne de gode tiltakene vil variere, men det viktigste er å legge til rette for aktive og meningsfulle fellesskap. Inviter gjerne mange med til å tenke høyt omkring ønsker, behov og muligheter som kan fremme mental sunnhet på ditt sted, i din aktivitet eller gruppe. Å arrangere et hodebra-verksted kan være en god start! Ta kontakt om du ønsker hjelp til å starte opp.

Enkel verktøykasse for alle

ABC Hodebra er en verktøykasse som tilpasses brukerne. Fra det helt enkle; bry deg om noen, inviter på middag, bli frivillig, til det å engasjere en hel organisasjon til å ta i bruk verktøykassa, eller bli en Hodebra kommune, arbeidsplass eller studiested. Men utgangspunktet er det samme: A - B - C. Konseptet er forskningsbasert og viser tydelig at enkle grep virker godt!

Ønsker du å vite mer, eller diskutere hvordan din organisasjon kan komme i gang? 

Send e-post til hei@hodebra.no eller ta kontakt med en i prosjektledelsen. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden "om Hodebra".