Hodebra for arbeidslivet

For arbeidslivet

Arbeidslivet er en viktig arena for å forebygge psykisk uhelse.

Der folk trives og har det bra på jobb er det ofte både færre sykemeldinger og et bedre arbeidsmiljø.

Vi har et nasjonalt behov for å ha en frisk arbeidsstokk, en høy sysselsetting og et sunt arbeidsliv. Men selv om levealderen øker, er mange arbeidstakere i økende grad preget av psykiske helseplager, og da spesielt blant ungdom og unge voksne. Det er derfor et stort behov for å øke kunnskapen og innsatsen for forebyggende psykisk helse  i arbeidslivet.  

ABC-rammeverket kan også tas i bruk i arbeidslivet, for å bedre helsekompetansen blant alle parter på arbeidsplassen og sette i gang tiltak som bidrar til å fremme psykisk helse i praksis. ABC teori kan også integreres i HMS-arbeidet og ivaretakelsen av medarbeiderne, og silk forebygge sykdom og sykefravær.

Hodebra-prosjektet samarbeider med flere aktører i arbeidslivet for å utvikle informasjons og aktivitetsopplegg som fremmer psykisk helse i arbeidslivet. Dette deles fortløpende her. Slik kan du starte opp en Hodebra prosess på arbeidsplassen ved å informere om "ABC på 123"?.

Hodebra-prosjektet samarbeider også med Verdensdagen for psykisk helse om informasjon og råd om å fremme psykisk helse på arbeidsplassen.

Kort: https://mentalsundhed.slagelse.dk/media/19322971/abc-spillekort-arbejdsmiljoe.pdf

Ønsker du å vite mer, eller diskutere hvordan din bedrift eller arbeidsplass kan komme i gang med Hodebra?  Send e-post til hei@hodebra.no eller ta kontakt med prosjektledelsen. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden "hva er Hodebra".