Hvordan komme i gang med Hodebra i frivilligheten?

For Frivilligheten

Forstørr og forsterk fellesskapene!

Ett skritt om gangen!
Det viktigste er å starte!

Frivillighet er hodebra for alle! I frivilligheten er vi en del av viktige sosiale fellesskap som gir masse herlig hverdagsglede! Vi opplever å ha en betydning, noe som gir verdi og mening for den enkelte. Mange faller fortsatt utenfor og det er svært viktig å tilrettelegge for å  få alle med i fellesskapet og til å være aktivt med i samfunnet vårt. Dette fremmer psykisk helse for oss alle.

Frivilligheten kan enkelt styrke sin innsatsen for godt psykisk helse, gjennom å ta utgangspunkt i de kjerneoppgaver en allerede har i dag. Kanskje kan aktiviteten lett tilpasses eller videreutvikles, og slik nå ut til enda flere? Eller kan møteplassen gjøres mer inkluderende for alle grupper som bruker den?

Å tenke ett skritt om gangen, og lage konkrete og oppnåelige mål er en god måte å komme i gang med ABC Hodebra. Deretter kan en jobbe videre mot å skape forandringer i et større og lengre perspektiv. Start med et temamøte eller inviterer til et eget Hodebra idèverksted. Her finner du inspirasjon i en "kom godt i gang" guide for organisasjoner, som er laget i Danmark.

Ønsker du å vite mer, eller diskutere hvordan din organisasjon kan komme i gang med Hodebra?  Send e-post til hei@hodebra.no eller ta kontakt med prosjektledelsen. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden "hva er Hodebra".

Arranger et HODEBRA verksted!

En god start er å øke kunnskapen om faktorer som fremmer psykisk helse. Hva med å arrangere et Hodebra-verksted for å finne inspirasjon og gode ideer til hva som kan skje i din organisasjon eller på ditt sted? Kanskje kan en samarbeide med andre frivillige organisasjoner om en temakveld, en aktivitetsdag eller etablere en inkluderende og mangfoldig møteplass?

Start gjerne med å tenke over hva som gir mening til din organisasjon. Så kan en utforske hvordan ABC-rammeverket kan brukes til å styrke kunnskapen og innsatsen for mental sunnhet?

Last ned en mal for et hodebra-verksted i egen organisasjon/frivilligheten.

Se introduksjonsfilmen ABC Hodebra på 23 minutter.

Last ned materiale for bruk i egen organisasjon og aktiviteter.

Tips om hvordan rekruttere og ta vare på folk, utarbeidet av Frivillig Norge

Gode råd

Ta utgangspunkt i kjerneoppgavene

Tenk over hvordan ABC for mental sunnhet kan være med å støtte deres kjerneoppgaver og hvordan du kan påvirke andre forvaltninger i din organisasjon, kommune eller forening. I noen sammenhenger kan det være en fordel å huske på at å arbeide med ABC ikke nødvendigvis er en ekstra oppgave. Når du snakker om ABC for mental sunnhet overfor nye mulige samarbeidspartnere, forsøk og sett det inn i deres praksis og kjerneoppgaver.

Vær oppmerksomme på forskjellig språk

Det snakkes med forskjellige ord og uttrykk og jobbes ut fra forskjellige agendaer avhengig av hvilken organisasjon og bakgrunn man kommer fra.

Tenk på forankring

For å sikre en bæredyktig forankring av ABC-tankegangen i din organisasjon er det en fordel å dele oppgavene mellom flere medarbeidere og sette ned en tverrfaglig gruppe, trekke inn ledelsen og/eller innarbeide ABC-tankegangen i lokal politikk og strategier.

Skap rom for refleksjon og til å snakke om ABC

Når ABC for mental sunnhet skal formidles til andre, er det en god ide å la dem bli kjent med budskapene gjennom aktiviteter, etterfulgt av tid til refleksjon og dialog. Bruk gjerne konkrete eksempler på, hvordan ABC-rammen kan omsettes i praksis.

Sett av tid til forventningsavklaring

For å kunne skape et fruktbart og oppriktig samarbeid, hvor alle involverte parter bidrar med kompetanse og ressurser, og hvor det jobbes mot å skape en synergieffekt, er det viktig å sett av tid til å avklare forventinger overfor hverandre.

Vær tålmodig – det tar tid

Å jobbe for en god sak gir noe å brenne for, å være stolt av. Å hjelpe andre gir takknemlighet og livsglede. Å gjøre noe meningsfylt er Hodebra!