Hvordan komme i gang med ABC Hodebra i kommunen?

For kommuner

Lokalsamfunn skal være gode steder å leve i for alle.

God folkehelse handler om å fremme trivsel og helse for alle i befolkningen. Her er det viktig å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som reduserer sosiale ulikheter og bygger et samfunn som tar vare på alle. Program for folkehelse er en langsiktig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, i samsvar med Folkehelseloven. Å fremme psykisk helse er viktig i dette arbeidet, der barn og unge er en prioritert målgruppe. Flere kommuner i Trøndelag fylke har som mål å ta i bruk ABC-rammeverket for sine lokale satsinger.

ABC for mental sunnhet er en bred nasjonal satsing i Danmark, der mange kommuner allerede har tatt i bruk ABC-rammeverket i sin kjerneoppgaver, som vi bl.a. finner i gode eksempler på i kommunenettverket Sunde borgereSlagelse kommune er en av kommunene som har ABC-innsatser i flere sektorer. Norske kommuner tar nå også tatt i bruk ABC og Hodebra, som Lier kommune.

WHO`s nettverk i Norge, Sunne kommuner, er pådrivere for å utvikle lokalsamfunn som fremmer god helse og livskvalitet. De mener kommunene trenger flere verktøy og kompetanseheving for å møte dagens folkeheleutfordringer, for å bygge sosial bærekraft og kunne nå FN`s bærekraftsmål. ABC-rammeverket er et bidrag til både å styrke helsekompetansen i befolkningen og inspirere flere til å ta aktive valg for egen hverdag.

Ønsker du å vite mer, eller diskutere hvordan din organisasjon kan komme i gang med Hodebra?  Send e-post til hei@hodebra.no eller ta kontakt med prosjektledelsen. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden "hva er Hodebra".