Hva er Hodebra

For meg og deg

Test deg selv!
Ta et første steg mot bedre mental sunnhet.

TEST 
DEG 
SELV

Vi har alle en fysisk og psykisk helse å ta vare på. Denne testen er ment å inspirere deg til å finne områder du kan velge å styrke for å forbedre din hverdagsglede og trivsel. Testen måler din adferd, men forteller ikke om din mentale sunnhet er god eller dårlig. Testen er ment som en inspirasjon til oftere å gjøre valg som er hodebra for deg, basert på det du liker å gjøre og trives med.

Forskning viser, at du kan styrke din mentale sunnhet gjennom å  

A) gjøre noe aktivt
B) gjøre noe meningsfylt
C) gjøre noe sammen med andre.

Denne testen handler derfor om disse områdene.

Du kan også følge en enkel ABC-guide for å fremme din psykiske helse. Hva med å la deg inspirere av av filmklipp med tips om aktiviteter og fellesskap i ulike former? Se de danske ABC`s ABC.