Hodebra skole
og utdanning

For skole og utdanning

Med livsmestring på timeplanen.

Hva er et godt helsevalg og hva påvirker de valgene vi tar for eget liv?

Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema i grunnskole og videregående skole som skal gi barn og unge kompetanse om det som fremmer god psykisk og fysisk helse. Målet er å gi kunnskap til å ta ansvarlige livsvalg og mestre eget liv.

I oppveksten er det spesielt viktig å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet. Da er det sentralt å forstå hvilke faktorer som påvirker helsen. Livsmestring handler om å både forstå og påvirke de faktorer som har betydning for å mestre eget liv, i medgang og motgang. Viktige tema her er våre hverdagsvaner, mat, søvn, rus, mediebruk, seksualitet, grensetting og personlig økonomi. Men også våre relasjoner til andre er sentralt, hvordan vi erfarer å ha betydning for oss selv og andre og om vi vi trives og opplever toleranse for mangfold. Kort sagt hvordan vi takler hverdagens utfordringer og alle våre følelser.

Det utvikles nye læreverk og undervisningsopplegg for det tverrfaglige temaet livsmestring og folkehelse. Hodebra-kampanjen, basert på det kunnskapsbaserte ABC-konseptet, bygger på helsefremming og har en naturlig plass i opplæringen som tema på tvers av fagene. Nytt verktøy om Hodebra og ABC-konseptet legges fortløpende ut her.

Unicef er en aktør som har utviklet undervisningsopplegget SAM for 5.-7.trinn i grunnskolen, bl.a. basert på ABC-konseptet. Videre har de australske rettighetshaverne av ABC - Mentally Healthy Western Australia utviklet en satsing for ungdom - Youth Connectors program og en innsats for grunnskoleelever.

I den danske Slagelse kommune har de en ABC-satsing for både barnehage og grunnskole. Også flere norske kommuner tar i bruk ABC og Hodebra for sine innbyggere, som Lier kommune.

Ønsker du å vite mer, eller diskutere hvordan din skole kan komme i gang med Hodebra? Send e-post til hei@hodebra.no eller ta kontakt med prosjektledelsen. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden "hva er Hodebra".