Hva er Hodebra?

Kampanjen Hodebra handler om å fremme livskvalitet og god psykisk helse for hele befolkningen i Trøndelag.

Det som er bra for hodet – er Hodebra, og er også navnet på folkehelsekampanjen i Trøndelag. Denne har som mål å øke helsekompetansen og inspirere flere til å gjøre god valg for egen psykiske helse. Vi bruker ABC-konseptet som kunnskapsgrunnlag for kampanjen.


Bak Hodebra står Folkehelsealliansen i Trøndelag som har tatt i bruk ABC-konseptet, som er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i hele befolkningen.

ABC står for act, belong, commit, som på norsk omskrives til; gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt (for seg selv og andre). Dette er med å fremme psykisk helse på mange plan.

ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark og er tatt til Norge av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus, som også har utformet informasjonsbasen abcmentalsunnhet. Her finner du gode forskningsbaserte artikler om hvorfor ABC virker.

Prosjektledelsen av kampanjen Hodebra ligger hos Røde Kors i Trøndelag, som er en av partnerne i Folkehelsealliansen i Trøndelag. Kampanjen er realisert med støtte fra Gjensidigestiftelsen, Trøndelag Fylkeskommune, Dam-stiftelsen og Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse.

Har du spørsmål, eller trenger du/dere hjelp eller veiledning til å bruke Hodebra i egen organisasjon:

Send mail til hei@hodebra.no

Eller ta kontakt med en av disse:

Lisbeth Lein

Rådgiver for Hodebra/ABC
i Røde Kors i Trøndelag
Tlf. 975 03 912
lisbeth.lein@redcross.no

Hanne Vilja Sagmo

Prosjektleder ABC for god psykisk helse. Trøndelag fylkeskommune
Tlf. 979 54 686
hansag@trondelagfylke.no

Steinar Krokstad

Leder for arbeidsutvalget
i Folkehelsealliansen
steinar.krokstad@ntnu.no